Viering leden
14-01-2019
Leden die duizend wandeltochten, of een veelvoud ervan, gedaan hebben of 20.000 km, of een veelvoud ervan, gewandeld hebben, graag jullie naam en prestatie opgeven ten laatste op ons clubfeest van zondag 09 december 2018 bij Stefaan. Dit kan enkel via de wandelclub en niet bij Wandelsport Vlaanderen. U zal dan uitgenodigd worden op 14 januari 2019 om 18u45 op een etentje met viering te Zottegem.

Doorgeven wandelprestaties
20-11-2018
Er is een lichte wijziging wat de wandelprestaties betreft.
Door de wet op de privacy dienen de wandelaars kenbaar te maken of ze al dan niet mogen opgenomen worden in het clubklassement. Vergeet niet een kruisje te plaatsen in het vakje dat voorzien is op het invulblad, anders worden jullie niet opgenomen in de uitslag.

Sturen jullie een lijst door via email, wat we voor de goede gang van zaken aanraden, vermeld dit dan ook ergens op jullie lijst.

Graag uw lijst doorsturen voor 20 november of afgeven ten laatste op onze wandeltocht van 24 november.
Stopzetting printen klevers
01-11-2018
De etiketten zullen voor het laatst gemaakt worden op de Allerheiligen tocht te Maldegem.
Vanaf 01 januari 2019 veranderd het inschrijvingssysteem. Bij het scannen ontvangt iedere deelnemer enkel nog een inschrijvingsbewijs. Startkaarten dienen niet meer ingevuld te worden waardoor geen etiketten meer nodig zijn.
Puntenverdeling seizoen 2018
01-11-2018
Familiaal nieuws bij onze clubleden
31-10-2018
.
Wet op de Privacy
18-10-2018
Privacyverklaring

Wandelclub Roal Benti VZW houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
-We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
-De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
-We vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
-We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen ,tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Wandelclub Roal Benti VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen zijn kan dit op het secretariaat tevens zetel

Wandelclub Roal Benti VZW
Lijsterbesstraat 16
9900 Eeklo
stebenti@hotmail.com
Terugbetaling lidgeld
01-10-2018
Voor 2019 zijn er algemene formulieren voor terugbetaling van het lidgeld door de Belgische ziekenfondsen.

Dit formulier wordt bij vernieuwing van het lidgeld met de lidkaart mee gegeven.
U dient dus geen formulier meer te vragen bij het ziekenfonds.

Let op: Formulier pas na 01 januari 2019 binnen geven bij uw mutualiteit.

Beheer website
17-07-2018
Ludo De Coninck heeft het beheer van de website terug opgenomen. Foutjes of opmerkingen kunnen steeds gemeld worden op email adres LudoDC@skynet.be
Meetjesland maak het mee 2018
01-01-2018
Wie voldoende stempels heeft kan zijn pakket bekomen op de wandeling van de Kwartels op 17 november 2018 te Wachtebeke.
Een laatste mogelijkheid is op de wandeling van de WAK op 29 december 2018 te Sleidinge.

Beheer clubblad
01-09-2013
Vanaf heden wordt het clubblad beheerd door bestuurslid Herman Duerloo.

Wie een artikel in het clubblad wenst te plaatsen zoals een verslag, foto's of iets anders stuurt dit best door naar volgend adres: Herman.duerloo1@telenet.be