Familiaal nieuws
07-05-2019


Puntenverdeling seizoen 2019
01-11-2018
Wet op de Privacy
18-10-2018
Privacyverklaring

Wandelclub Roal Benti VZW houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
-We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
-De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
-We vragen uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.
-We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen ,tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Wandelclub Roal Benti VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen zijn kan dit op het secretariaat tevens zetel

Wandelclub Roal Benti VZW
Lijsterbesstraat 16
9900 Eeklo
stebenti@hotmail.com
Terugbetaling lidgeld
01-10-2018
Voor 2019 zijn er algemene formulieren voor terugbetaling van het lidgeld door de Belgische ziekenfondsen.

Dit formulier wordt bij vernieuwing van het lidgeld met de lidkaart mee gegeven.
U dient dus geen formulier meer te vragen bij het ziekenfonds.

Let op: Formulier pas na 01 januari 2019 binnen geven bij uw mutualiteit.

Beheer website
17-07-2018
Ludo De Coninck heeft het beheer van de website terug opgenomen. Foutjes of opmerkingen kunnen steeds gemeld worden op email adres LudoDC@skynet.be
Beheer clubblad
01-09-2013
Vanaf heden wordt het clubblad beheerd door bestuurslid Herman Duerloo.

Wie een artikel in het clubblad wenst te plaatsen zoals een verslag, foto's of iets anders stuurt dit best door naar volgend adres: Herman.duerloo1@telenet.be